Contact Us

Family and Consumer Sciences
118 Wirtz Hall
DeKalb, IL 60115
815-753-1543
facs@niu.edu

Shi-Ruei Sherry Fang
Area Coordinator
ssfang@niu.edu